תמונות
וידאו

החקיקה בכנסת בנושא הרשלנות הרפואית ברפואה האסתטית

אחד מהתחומים הרווחיים ברפואה המערבית הינו הרפואה האסתטית. הניתוחים הפלסטיים שבעבר שימשו לשיקום של חלקי הגוף כתוצאה מתאונה או כוויה וכיו"ב משמשים כיום כרצון מצד רבים לשיפור המראה החיצוני.
הרווחים האדירים ששוק זה מגלגל רק עולים עם השנים. הרפואה האסתטית על אף שהיא טיפול רפואי איננה נחשבת כטיפול רפואי קלאסי וקיימים הבדלים רבים ביניהם. ההבדל החשוב ביותר לעינייננו הוא בתחום המשפטי.
ההבדל המהותי בין ניתוחים אלו לניתוחים המכונים ניתוחי אין ברירה (כגון ניתוחי לב) הינם בהיותם לא דחופים ועשייתם מתוך רצונו של המטופל אשר במקרה זה הוא נתפס פעמים רבות ללקוח. באשר לזאת, חשובה הסכמת המטופל לניתוח על כל פרטיו וסיכוניו. בתי המשפט נוטים לראות בחומרה רבה הטעיית ורמיית מטופל עקב הענקת מידע לא נכון. בדומה לכל ניתוח, גם ניתוחים פלסטיים מחייבים חתימה בכתב על טופס הסכמה מדעת שמנוסח בהתאם לחוק זכויות החולה

אי עמידה מצד אנשי המקצוע לחקיקות אלו עלולה לגרור אותם אל תביעות משפטיות תחת הכותרת רשלנות רפואית
ניתוחים כמו ניתוח אף הגדלת חזה וכיו"ב דורשים טיפול מקצועי של רופא מומחה. אולם קיימים טיפולים שאינם מתבצעים על ידי רופא מומחה ונעשים על ידי קוסמטיקאים המוכשרים לכך ובמקרה הטוב אחיות מוסמכות.
אחד מהטיפולים הנפוצים בתחום הרפואה האסתטית הוא הסרת שיער בלייזר. תחום נפוץ זה מהסיבה שהוא משרת הן את הגברים והן את הנשים שמאסו בטיפולים המסורתיים של הסרת שעווה על ידי גילוח או שעווה.

המשך מאמר